Clicky

Algemene vragen en antwoorden omtrent de BMI


1. Algemeen

1.1 Wat betekent BMI?

BMI staat voor Body Mass Index

1.2 Wat is de Body Mass Index?

De Body Mass index of BMI geeft de verhouding weer tussen je lichaamslengte en je lichaamsgewicht.

1.3 Hoe wordt de BMI uitgedrukt?

Deze wordt uitgedrukt in kg/m²


2. Rekenmethode

2.1 Hoe wordt de BMI berekend?

De internationaal gehanteerde formule voor volwassenen is: Je gewicht gedeeld door het kwadraat van je lengte.
BMI = Gewicht (in kg) / Lengte² (in meter)

2.2 Welke parameters worden gebruikt voor het berekenen van je BMI?

Bij volwassenen (+18):

1) Gewicht (in kg)
2) Lengte (in meter)

Bij kinderen of jongeren (-18):

1) Gewicht (in kg)
2) Lengte (in meter)

3) Geslacht (m/v)

4) Leeftijd (2-18)

2.3 Hoe kan ik de waarden voor de BMI berekening aanpassen?

De waardes van lengte en gewicht kunnen aangepast worden door de schuivertjes naar links of rechts te bewegen in de rekentabel. Het resultaat wordt onmiddellijk aangepast.

2.4 Waarom wordt er in de rekenmethode (voor volwassenen) geen rekening gehouden met mijn leeftijd?

Het BMI berekenen bij volwassenen gebeurt enkel met de variabelen lichaamslengte en gewicht. Bij kinderen of jongeren is leeftijd een een element dat moet meegenomen worden, samen met het geslacht. Gezien jongeren een Indien je de BMI van een kind of minderjarige wil berekenen speelt de leeftijd wel een rol. Er zijn 2 tools beschikbaar op de website, namelijk 1 voor meerderjarigen (+18) en één voor minderjarigen (-18).

2.5 Waarom wordt er in de rekenmethode (voor volwassenen) geen rekening gehouden met mijn geslacht?

Geslacht is geen variabel element in de bepaling van je BMI. De BMI rekenmethode wordt universeel toegepast voor zowel vrouwen als mannen.

2.6 Is de standaard BMI berekening ook geschikt voor kinderen, jongeren of minderjarigen?

De standaardformule voor BMI berekening is ook toepasbaar voor minderjarigen. Let wel dat de interpretatie van de berekende BMI afwijkt van de interpretatie voor volwassenen. De Interpretatie van het berekende BMI moet geïnterpreteerd worden aan de hand van het geslacht en de leeftijd,Daarom is er gekozen om 2 aparte rekentools aan te bieden, eentje voor volwassen (+18), en eentje voor minderjarigen (-18).

2.7 Is de BMI berekening ook te gebruiken voor senioren (65+)?

Neen, recentelijk onderzoek aan de VUB heeft aangetoond dat bij het verband tussen de totale vetmassa en BMI, de vetmassa slechts bij een kwart van de senioren op een correcte wijze voorspeld kon worden door de BMI te berekenen. Daar de standaard methode voor bepaling van de BMI een vertekend beeld van de realiteit kan geven is het niet aangewezen deze te gebruiken bij senioren. In het geval u hieromtrent vragen zou hebben verwijzen we naar uw huisarts of behandelend arts. Zij kunnen u een aantal preciezere methodes aanreiken voor een correcte vaststelling van uw totale lichaamsvet en vetverdeling.
Bovendien is het bij senioren zo dat de verhouding tussen vetmassa en spiermassa belangrijker is dan het gewicht op zich.

Bronvermelding: Publicatie 12/06/2013 en herzien op 6/02/2017 Prof. Aldo Scafolieri – Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vrije Universiteit Brussel.


3. Resultaat van de BMI waarde

3.1 Is er een verschil in de BMI waarden tussen (volwassen) mannen en vrouwen?

Neen, de berekende BMI waarde aan de hand van je gewicht en lichaamslengte zijn zowel toepasbaar voor mannen als voor vrouwen.

Wat zijn de limieten van de berekende waarde van de BMI in de rekentool?

In de tool is gebouwd voor berekeningen van minimaal 10 en maximaal 75, welke extreme waarden zijn.


Wat zijn normale waarden voor de BMI?

Toelichting 25-40 tabel volgens uz Leuven

4. Interpretatie van het resultaat

4.1 Wat zegt het resultaat over mijn gezondheid?

De Body Mass Index of BMI is een methode die ontwikkeld is om een algemene snelle indicatie te geven van decoefficient  verhouding van je  lichaamsgewicht in verhouding tot je lichaamslengte.

Mijn BMI geeft een verhoogd gezondheidsrisico aan. Wat wil dit zeggen?

indien de analyse van je BMI wijst op een (sterk) verhoogd risico, geef dit aan dat je vetmassa proportioneel te hoog is. Een te hoge vetmassa in je lichaam verhoogt significant het risico op een aantal gezondheidsaandoeningen. Het gaat hier concreet over  hypertensie (verhoogde bloeddruk), hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes type 2) en obesitas.